Aktion: Kassenobli-Kombi vom 1. - 31. Oktober 2014